Gestalt tedavisi


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
FrederickFrederick Peris’in geliştirdiği ve biçimbiçim felsefesine uygun, “burada ve şimdi” ağırlıklı hümanist bir psikolojik tedavitedavipsikolojik tedavitedavi biçimi; Gestalt terapisi, biçimci sağaltımsağaltımbiçimci sağaltımsağaltım. Bu tedavitedavi genellikle grup tedavisigrup tedavisi biçiminde yürütülüyor. Ancak, bireysel tedavitedavi uygulamasına elverişli teknikleri de bulunuyor. Biçimci tedavide amaçamaç, kişinin kendisinin, kendi duyguduygu ve düşüncelerinin, yakın çevresinin, giderek daha çok farkında olmasını sağlamaktır. Bunun için kişinin geçmiş yaşantıları; duyguduygu, düşüncedüşünce ve algıları, şimdiki davranışlarını etkileyebilecek her şey, dikkatin, bilinçli algılamanın odağı haline getiriliyor. Böylece kişinin birbirine yabancılaşmış, birbirinden kopmuş olan algılarının yeniden bütünleşerek daha anlamlı düşünmedüşünme, algılamaalgılama ve davranışdavranış örgütlenmesi sağlayacağı düşünülüyor.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol