görüngübilim


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Felsefede bilinçlilikle ilgili bilgiyi, birincilbirincil içgörüIçgörü kaynağı ve bilinçlilikle ilgili gerçeğin en son kararKarar vericisi olan sezgiye dayandıran; bilinçliliğin temel yapısıyla ilgili bilgibilgi edinme olanağının bulunduğunu savunan ve bunu arayan bir felsefeFelsefe yaklaşımı; fenomenoloji. Daha yalın deyişle görüngübilimgörüngübilim, doğaya, insana, topluma ilişkin bilgimizin doğrudan sürüp giden yaşantıya (doğrudan görüngülerin gözlemlenmesine) dayanması gerektiğini savunan kuramdır. Öncülüğünü E. Husserl’in yaptığı bu kurama göre çözümlemeden ve yorumdan önce, gözlemgözlem geliyor. Ayrıca Dilthey, Schutz, Merleaupontij, Ricoeur gibi birçok felsefecinin farklı; dahası çelişkili terimlerle ortaya koydukları bu yaklaşımda, dış gerçeklikgerçeklik reddedilmiş; yalnızca içgörüIçgörü ve sezgisezgi ile edinilen bilginin öncelikli olduğu savunulmuştur.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol