grup psikoterapisi


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Yönlendirici, katalizör, kolaylaştırıcı ya da yorumlayıcı rolRol oynayan bir ya da daha çok psikoterapistin gözetiminde, iki ya da daha çok hastanın duygusalduygusal ve bilişsel düzeyde birbiriyle etkileşerek sorunlarını anlayıp çözmeye çalıştığı bir psikoterapipsikoterapi (ruhsalruhsal tedavitedavi) biçimi; grup terapisigrup terapisi, kümeküme ruh sağaltımıruh sağaltımı. Grupgrup psikoterapileri, genellikle bilişsel tedavitedavibilişsel tedavitedavi, varoluşçu tedavitedavivaroluşçu tedavitedavi, psikodinamik tedavitedavi ve bireylerarası tedavitedavi biçiminde yürütülüyor. Bu yaklaşımların ortak düşüncesine göre hastaHasta, yaşantılarını, duyguduygu, düşüncedüşünce ve sorunlarını karşılıklılık anlayışıkarşılıklılık anlayışı ile saygısaygı temelinde öbür hastalarla paylaşmakla özsaygısını artırıyor; kendisini daha iyi anlayıp toplumsallaşmış oluyor. Psikoterapipsikoterapi Grupgrup Çeşitleri: Grup psikoterapisigrup psikoterapisi, daha çok etkinliketkinlik grubu, çözümsel grupgrupçözümsel grupgrup, etkileşimsel grupgrup ve özelözel gruplar adıyla bilinen ruhsalruhsal tedavitedavi gruplarıyla uygulanıyor. (1) Etkinliketkinlik Grubu, çocukçocuk ve gencin bağımsız davranmabağımsız davranma ve etkinliketkinlik gösterme hakkına sahip olduğu ruhsalruhsal tedavitedavi grubudur. Bu uygulamada her çocukçocuk ve genç, kendi istenci yönündeki etkinliğini sürdürürken destekleniyor. Bireyler bu grupta kendilerini eşduyumsal bir ortamda duyumsuyorlar. Çocukçocuk ve gençlere tedavitedavi uzmanı, yalnızca tehlikeli bir şey yaptıklarında müdahaleMüdahale ediyor. (2) Çözümsel Grupgrupçözümsel grupgrup; okulokul öncesi çağı ve ergenlikergenlik çağı çocuklarına uygulanabilen bir ruhsalruhsal tedavitedavi yöntemidir. Okulokul öncesi çocuklarında, masa başı etkinliklerine yer veriliyor; ardından, tartışmaya geçiliyor. İlköğretimin 1. kademesinde haftada 1-2 kez 45 dakika ile 1 saatlik çalışmalar yapılıyor. Ketlenmiş, saldırgan çocuklar, kendi içinde gruplandırılıyor. Erken ergenlerde 45-60 dakikalık sürelerde bağımlılıkbağımlılık, bağlanmabağlanma, ayrılık ve yarışmayarışma konuları; orta ve geç ergenlerde de 6 -8 kişilikkişilik gruplarla bir, bir buçuk saatlik sürelerle çalışmalar gerçekleştiriliyor. (3) Etkileşimsel Grupgrup: Bu tür grupta bir yandan, “şimdi ve burada” etkileşimlerine dayandırılarak sürdürülen; bir yandan da psikodinamik yönelimli üç temel öğeyi (eşgüdümeşgüdüm, yorumyorum ve konfronte etmeyi) kapsayan etkinlikler gerçekleştiriliyor. (4) Özelözel Gruplar: Bu grupları ise, “az başarılı çocuklara eğitimeğitim grubu”; “boşanmış aileaile çocuklarının, sömürüye uğramış çocukların, doğaldoğal felaketler yaşamış, göç etmiş, savaş görmüş aileaile çocuklarının grubu” ve “bunalımbunalım (krizkriz) grubu” oluşturuyor. Bkz. psikoterapi yöntemyöntem ve teknikleri.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol