GUTHRIE, Edwin Ray


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
(1886-1959) Geliştirdiği öğrenmeöğrenme kuramıyla tanınan ABD’li psikologpsikolog. Nebraska Eyaleti’nde Lincoln’de doğdu. Nebraska Üniversitesi’nde matematik, felsefeFelsefe ve psikolojipsikoloji öğrenimi gördü. 1910’da aynı üniversitede yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1912’de Pennsylvania Üniversitesi’nde doktora yaptı. 1914’te Washington Üniversitesi’nin FelsefeFelsefe Bölümü’nde öğretimöğretim üyeliğine başladı. 1919’da profesör oldu. 1945’te Amerikan Psikolojipsikoloji Derneği Başkanlığı’na seçildi. Hocasının etkisiyle birçok felsefi soruna deneysel psikolojipsikolojideneysel psikolojipsikoloji yoluyla yaklaşabileceğini savundu. Onun bu eğilimi üzerinde, o zamanlar yaygınlaşmaya başlayan ve gözlemlenebilir olgular ve deneylerle uğraşan davranışçı psikolojinin de etkisi oldu. Pavlov ve Watson’un görüşlerinden etkilenerek hocası S. Smith’le birlikte insan davranışlarını ve öğrenmeyi etkietki-tepkitepki ilişkisine bağlayan bir kuramKuram geliştirdi. Guthrie’ye göre bir davranışı oluşturan etkiler yinelendiklerinde, aynı davranışın ortaya çıkması yönünde bir eğilimeğilim oluşuyor. Öğrenmeöğrenme tek tiptir. Bir öğrenmeöğrenme durumunda geçerli ilkeler, başka öğrenmeöğrenme durumlarında da geçerlidir. Öğrenmede ortaya çıkan farklılıklar, farklı öğrenmeöğrenme ilkelerinden değil; durumların farklılığından kaynaklanıyor. Guthrie, Öğrenme Psikolojisiöğrenme psikolojisi adlı kitabında öğrenmenin, aynı deneylerin sürekli yinelenmesiyle oluşan aşamalı bir süreçsüreç olmadığını; bir denemeyle tamamlanan bir süreçsüreç olduğunu savundu. Belirli bir tepkinin, bir denemedeki belirli etkilerin sonucu olduğunu ileri sürdü. Ona göre her deneydeney ortamında sürekli değişen çok sayıda tepkiler bütünü oluşuyor ve her denemede bu duruma karşılık gelen bir öğrenmeöğrenme gerçekleşiyor. Bir sonraki denemede farklı etkiler bulunacağı için, aynı tepkitepki ortaya çıkmayabiliyor. Birden çok deneydeney yapıldığında, istenen tepkiyi elde etmek için gerekli etkilerin sayısı arttığı ölçüde, beklenen tepkiyi alma olasılığı da artıyor. Guthrie’nin görüşlerinden W. K. Estes ve M. R. Denny gibi psikologlar etkilenmiştir. Başlıca yapıtları: Chapters in General Psychologypsychologygeneral psychologypsychology (S. Simith ile), 1921 (Genel Psikolojipsikolojigenel psikolojipsikoloji Bahisleri); The Psychologypsychology of Learninglearning, 1935 (Öğrenme Psikolojisiöğrenme psikolojisi).

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol