Hareket


Psychology
Motionmotion, movement
Psikoloji
Ya varliklarin yer degistirmesine ya da fikirFikir - eylemeylem birligine verilen ad. Buna göre, belli insan topluluklarinin eylemeylem veya fikirFikir birligine toplumsal hareketHareket; belli bir ideolojik dogrultuda olusan eylemeylem veya fikirFikir birligine ideolojik hareketHareket; belli bir felsefi dogrultuda olusan eylemeylem veya fikirFikir birligine felsefi hareketHareket; dinsel özellige sahip eylemeylem veya fikirFikir birligine ise dinsel hareketHareket adi verilir.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol