iletişim


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. Kişiler arasında duyguduygu, düşüncedüşünce, bilgibilgi, haber alışverişi; duyguduygu, düşüncedüşünce ve haberlerin konuşma, dinlemedinleme; soru sormasoru sorma, soruyu yanıtlama gibi akla gelebilecek her yolla kişiden kişiye aktarılması; ortak iletiortak ileti, karşılıklı iletikarşılıklı ileti, sözel öğrenmeöğrenmesözel öğrenmeöğrenme. İletişim süreciyle biz başkalarını; başkaları da bizi anlamış oluyor. İletişimde, bilgibilgi, duyguduygu, düşüncedüşünce ve becerileri sözcüksözcük, resim, figürFigür, grafik gibi simgeler aracılığı ile birbirimize aktarıyoruz. İletişim, bir etkileşimetkileşim, bir ilişki, bir toplumsal süreçtir. İletişim Sürecinin Temel Öğeleriİletişim Sürecinin Temel Öğeleri: Bunları kaynak, ileti, kanal, alıcıalıcı ve dönütdönüt oluşturuyor. (1) Kaynak: Alıcıda (hedeflediği kişi ya da grupta) davranışdavranış değişikliği gerçekleştirmek üzere iletişimiletişim sürecini başlatan kişi, kaynak konumunda bulunuyor. Örneğin, sınıfta bu görevi, öğretmenöğretmen üstleniyor. Öğretmenin kaynak olarak başarısını kendisi, alıcısına ve ileteceği konuya ilişkin bilgibilgi ve becerileri; kendisine, alıcısına ve ileteceği konuya karşı tutumu; içinde yetişmiş olduğu ve bulunduğu toplumsal ve kültürel ortamortam; dille iletişimiletişim yeteneği; güvenilirliği (uzmanlığı, inanılırlığı) ve çekiciliği etkiliyor. (2) İleti: Kaynağın alıcıyla paylaşmak istediği duyguduygu, düşüncedüşünce ve davranışları belirten simgeler, iletidir (mesajdır). (3) Kanal: İletinin alıcıya iletilmesini sağlayan ortamortam, araç yöntemyöntem ve teknikler, kanal görevi yapıyor. (4) Alıcıalıcı: Kaynağın gönderdiği iletilere hedefhedef olan kişi ya da kişiler, alıcıalıcı durumunda bulunuyor. İletişim sürecinde alıcıalıcı rolünü üstlenenler, istenen tepkiyi vermesi beklenenlerdir. (5) Dönütdönüt: Kaynağın gönderdiği uyarıcılara, alıcının gösterdiği tepkitepki de dönütdönüt (geribildirimgeribildirim) olarak adlandırılıyor. Kaynak, alıcısına gönderdiği iletilerin alınıp alınmadığını; alındıysa anlaşılıp anlaşılmadığını ya da ne kadar anlaşıldığını, kendisine dönecek tepkilerden anlayacaktır. İletinin gönderilmesi, alıcının bu iletiyi doğru olarak alacağının ya da istenilen tepkiyi vereceğinin güvencesi değildir. Bkz. uyulmayıcı davranışdavranış. 2. Kişilerin birbirini anlaması. Bkz. eşduyum. 3. Telefon, telgraf, radyoradyo, e-postae-posta gibi aygıtlardan yararlanılarak yürütülen bilgibilgi alışverisi. Bkz. iletişim araçları; iletişim bozuklukları; iletişim kuramı; uyulmalı davranışdavranış.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol