Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Bireylerin işbölümü yaparak yerine getirdikleri, karşılığında ücret verilsin ya da verilmesin, üretime katkı sağlayan her türlü etkinliketkinlik. Tarım, hayvancılık ve madencilik gibi doğrudan hammadde elde etmeye yarayan işler birincilbirincil işler; halıcılık, el sanatları, zanaatçılık, çömlekçilik gibi yoğun bilgibilgi ve beceribeceri gerektiren işler ikincil işlerikincil işler; mal üretiminden çok servis üretimi gerçekleştiren işler üçüncül işler; bir işin üretimi için gerekli bilgibilgi, görgü ve deneyimdeneyim de kütürü diye adlandırılıyor. Bkz. iş eğitimi; işevuruk tanımtanım.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol