İsmail Hakkı Baltacıoğlu


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
(1886-1978) KültürKültür ve eğitimeğitim alanında yaptığı çalışmalarla tanınan eğitimcieğitimci, yazar. İstanbul’da doğdu; İstanbul’da öldü. Vefa İdadisi’ni bitirdi. İstanbul Darülfünunu’nda Tabiiye eğitimi aldı. Altı ay Ecole Normale de la Seine’de pedagojiPedagoji çalışmaları yaptı. Londra, Brüksel, Berlin, Anvers, Zürih başta olmak üzere birçok kentte okulokul ziyaret etti. Decroly gibi birçok ünlü eğitimcilerle tanıştı. 1913’te İstanbul’a döndü; Darülfünun’da pedagojiPedagoji profesörü oldu Kimi arkadaşlarıyla birlikte Maarif Nazırı Şükrü Bey’iI etkileyerek İnas Darülfünunu’nun (kadın üniversitesinin) kurulmasına öncülük etti. İki kez Edebiyatedebiyat Fakültesi dekanlığı; bir kez de 1923’te rektörlük (Darülfünun eminliği) yaptı. Bu yıllarda, Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim öğretmenliği görevini de sürdürdü. 1930’da, eğitimeğitim görüşlerini uygulamaya koymak üzere, üniversiteden ayrılıp Gazi Eğitimeğitim EnstitüsüGazi Eğitimeğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne geçti; ancak, dönemin Milli Eğitimeğitim Bakanı’yla anlaşamayınca yeniden üniversiteye döndü. 1938’de gerçekleştirilen ÜniversiteÜniversite Reformu’nda kadro dışı bırakıldı. Bunun üzerine Yeni Adam adıyla bir dergi çıkararak yazarlığa başladı. 1939’da Dildil ve Tarih Coğrafya Fakültesi PedagojiPedagoji Kürsüsü’ne getirildi. 1942-1950 arasında milletvekili oldu. 1950’den sonraki emekliliğinde de yazarlık yaşamını yoğun biçimde sürdürdü. Yıllarca Türk Dildil Kurumu’nda çalıştı. Baltacıoğlu, çok yönlü bir eğitimcieğitimci ve yazar olarak adını duyurdu. İş okulu kavramına yatkın bir okulokul anlayışı ile köktenci bir eğitimeğitim görüşünü benimsedi. Ona göre, ileri bir adım olan köy enstitüleri bile tam bir iş okuluiş okulu değildir; iş okuluiş okulu, kuramsal ve uygulamalı derslerin birlikte verildiği birer eğitimeğitim kurumudur. Baltacıoğlu, eğitimeğitim görüşünü Decroly OkuluDecroly okulu ve P. Geheep, H. Lietz gibi eğitimcilerin kır okullarının etkisiyle, uygulamalı eğitimeğitim olarak biçimlendirdi. Ona göre eğitimeğitim, kişilikkişilik, çevreçevre, çalışmaçalışma (travay), verim (randıman) ve başlatma (inisiasyon) ilkelerine dayandırılmalıdır. Eğitim sistemieğitim sistemi, bu ilkelere dayanarak insanları çiftçilik, marangozluk, demircilik, muslukçuluk gibi belirli bir yapma becerisine sahip kılmalı ve üretimle bütünleştirmelidir. Bu yolla, kendine, kültürüne, ulusal değerlerine ve dinine bilinçle bağlı, girişimci insanlar yetiştirilmelidir. Ne ki Baltacıoğlu, yaşadığı dönemde bu görüşlerini uygulayabilecek olanakları bulamadı. Başlıca yapıtları: İş Pedagojisi (1930), Terbiye ( 1932), İçtimai Mektep (1932), Toplu Tedris (1938), Türk’e Doğru (1943), Rüyamdaki Okullar (1944), Batıya Doğru (1945), Pedagojide İhtilal (1964), Kültürel Kalkınmanın Sosyal Şartları (1967).

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol