İsraillilerde eğitim


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
İbraniler olarak anılan Beniisrail kavmi, Arzuarzu Kenan denilen ve bir yanı Arabistan ve Suriye çölü; öbür yanı deniz; kuzeyi de Lübnan dağlarıyla sarılı yerde yaşıyordu.. Bu durumuyla Beniisrail’in yurdu olan Filistin, bütün dünyadan ayrılmış gibiydi. Bu kavmin çocuklarının okulu, aileleriydi. Çocukçocuk, TanrıTanrı’nın sadık kulu olarak yetiştiriliyordu. O nedenle onun çok yüksek düzeyde bilgiler edinmesine gerek yoktu. Anne babasından işittiği sözler, gördüğü örnekler, dinsel telkintelkin niteliğinde duyduğu ahlaksalahlaksal kurallar yeterli görülüyordu. Çocukçocuk, göçebe (bedevi) olarak yaşayabilmek için gereken becerileri, çok küçük yaşta iken anne babasından görüp öğreniyordu. Hayvanlara bakıyor, tarım işlerinde çalışıyor, ok atıyor, avcılığı beceriyordu. Aşiretin dinsel ve ahlaksalahlaksal anlayışlarını çocuğa anne baba aşılıyordu. Musa peygamber, İsraillilerin eğitimine temel oluşturacak nitelikte ve önemde birçok ilkeilke koydu. Halkı, bir TanrıTanrı çevresinde birleştirdi. Kavmi çobanlıktan kurtarıp tarıma geçirdi. Çocukları, anne baba sözü dinlemeye alıştırdı. Halka birbirini sevmesevme, birbirine yardım etme alışkanlığını kazandırdı; büyüklere saygısaygı göstermeyi öğretti. Kimsesizlere, dullara, yoksullara insanca davranıp yardımda bulunmayı benimsetti. İnsanları, adalete uygun davranmaya, köleleri ailenin bir organı gibi görüp 6 yıl hizmetten sonra özgür bırakmaya alıştırdı. Musa’nın bir büyük hizmeti de Museviler arasına yazıyı sokmasıydı. Bu davranışıyla o, İbrani yazınının temelini atmış oldu. OkumaOkuma yazma, önde gelen becerilerden biri sayılmaya başladı. Zenginler, özelözel öğretmenler tutarak çocuklarını okutmaya yöneldiler. Halk, öğretmene büyük bir saygısaygı gösterir oldu. “Babanız ve öğretmeniniz size muhtaç olurlarsa önce öğretmeninize yardım ediniz. Babanız size ancak bu dünyada hayat verebilir; oysa öğretmeniniz, sizi gelecekteki bir dünya için yetiştirdi.” deniyordu. İbraniler arasında yaygınlaşan okullara Hıristiyanlığın ilk yüzyıllarında çocukçocuk, 6 yaşında giriyordu. Okulda çocuklara okumaOkuma yazma, tabiat bilgisi, geometri ve kozmografya dersleri veriliyordu. Öğrencilere verilen ilk kitap, Tevrat’tı. Öğretimde yöntemyöntem olarak telkintelkin ve cazip kullanılıyordu. İbranilerin ilk dönemlerindeki sıkı, şiddetli disiplindisiplin ve bedenselBedensel cezalar, giderek hafifletildi. “Çocuklar bir el ile cezalandırılmalı; iki el ile okşanmalıdır.” sözü ünlendi. İsa’nın doğumundan 450 yıl önce, Hahamlığın da kurucusu olan Ezra adlı bir bilgin, bütün kutsal yazıları toplayarak bir dinsel külliyat oluşturdu.Hahamlar, Musevilerin eğitilip yetiştirilmesinde önemli, bir rolRol oynadılar. Halkın öğretmeni olarak sinagogları, eğitimeğitim kurumu durumuna getirdiler. Halka kararlılıkkararlılık, adaletadalet, cesaret, dindarlık, akıllı davranma gibi erdemleri aşılamaya çalıştılar. Bkz. eğitim tarihi.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol