karşılık ödeme adaleti


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Piaget’nin açıkladığı haklılık anlayışının gelişimi. Piaget, haklılık anlayışının gelişimini, karşılık ödeme adaletikarşılık ödeme adaleti ve bölüşüm adaletibölüşüm adaleti kavramlarıyla açıklıyor. Karşılık ödeme adaletikarşılık ödeme adaleti, hatalı davranışlar için uygulanan cezaların haklılığı ile ilgilidir. Piaget, bu amaçla çocukçocuk deneklere, suçsuç işleyen bir çocukla ilgili öyküler anlatmış ve bu çocukçocuk için farklı cezalar önermiştir. Çocuklara bunların hangisinin uygun cezaceza olduğunu sormuştur. Sonuçta, şu iki cezaceza türünün, farklı yaşlarda farklı değerlendirildiğini saptamıştır: ceza çektirici cezacezaceza çektirici cezaceza ve ödünleyici cezaceza. Bkz. bilişsel gelişimgelişim kuramı; PİAGET, Jean.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol