KELLY, George


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
(1905-1967) Amerikalı psikologpsikolog. Kelly, Rahip bir baba ile öğretmenöğretmen bir annenin tek çocuğu olarak Kansas, Perth’te doğdu. Önce fizikFizik ve matematik okudu; sonra, Kansas Üniversitesi’nde sosyolojiSosyoloji masteri yaptı. Daha sonra, Edinburg Üniversitesi’nde psikolojipsikoloji alanında doktora yaptı. Başlangıçta Freudcu çizgide iken, sonraları görüngübilimcilerden; özellikle C. Rogers’tan etkilendi ve bir kuramKuram geliştirdi. Bu kurama göre, bilimbilim insanları gibi sokaktaki sıradan insanlar da kendilerini, dünyayı, olayları anlamaya çalışıyor ve bu çabanın verimi olarak kafalarında, dünyayı yorumluyor, kullandıkları türlü şemalar oluşturuyorlar. Bilimbilim insanlarının kuramları gibi, onların da gerçeklikgerçeklik kurguları, beklentileri (varsayımları) vardır. Kelly, kuramını “Kişinin süreçleri ruhsalruhsal olarak, olaylarla ilgili beklenti yollarıyla yönlendiriliyor.” biçimindeki temel bir önermeÖnerme ile bu önermeye bağlı 11 alt önermeÖnerme olarak ortaya koydu. Kelly, kuramındaki süreçle kişinin yaşantılarını, duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını dile getirmeye çalıştı. Ona göre anormal davranışdavranışanormal davranışdavranış ya da hastalık, yaşantılarla yanlışlığı yeniden yeniden kanıtlanan kurguların sürmesi demektir. Bunun sonucu olarak, tedavide de yanlışlığı kanıtlanmış olan kurguların düzeltilmesi amaçlanmalıdır. Kelly’nin kuramı bugün daha çok sosyal psikolojide ve sosyolojide belli bir yere sahiptir. Çok sayıdaki makalelerinden başka bir de kuramının ayrıntılarını anlattığı The Psichology of Personal Contructs (1955) adlı yapıtı yayımlanmıştır. Bkz. kişisel kurgukurgu; Rep testi.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol