kibritle, ateşle oynama, yangın çıkarma


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
En çok, küçük çocuklarda ve biraz büyük okulokul çocuklarında rastlanan bir uyumsuzlukUyumsuzluk. Daha küçük çocuklarla ergenlerde ateşle oynamakla yangın çıkarmak, kundaklamak arasındaki sınır, oldukça zor belirleniyor. Yangın, her zamanzaman bilinçli bir davranışdavranış olarak gerçekleştirilmiyor; bir duygusalduygusal gerilimin sonucunda çıkarıldığı da görülebiliyor. Çocukların, özdenetimözdenetim yetersizliği nedeniyle yangın çıkardıkları da oluyor. Davranımdavranım bozukluğu geliştirmiş ya da suça yönelmiş ergenler, düşmanlıkdüşmanlık, öçÖç alma ve saldırganlık duygusu ile de yangın çıkarıyorlar. Görüldüğü gibi bu konuda nedenler çeşitlidir. Onun için alınacak önlemler de bunlara bağlı olarak değişik olmalıdır. Bkz. çocuk ve ergende görülen uyumsuzluklar.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol