KLEİN, Melanie


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
(1882-1960) Psikanalizde nesne ilişkilerinesne ilişkileri kuramını gerçekleştiren Avusturyalı psikanalist; çocukçocuk psikanalizinin öncüsü. Klein, Yahudi bir doktorun ikinci karısından en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Düzenli bir tıptıp ve ruh hekimliğiruh hekimliği eğitimi almamış olmasına karşın, kendisini analizanaliz eden Frenczi’nin özendirmesiyle psikanalize; özellikle de çocukçocuk psikanalizine yöneldi. Aynı dönemde çocuklar üzerinde çalışan Anna FreudAnna Freud’un ve Ortodoks Freudçuların tüm karşı çıkışlarına karşın, çocuk psikolojisiÇocuk Psikolojisi ve oyunoyun tekniği konusundaki kuramlarını ve teknikteknik yaklaşımlarını kabul ettirmeyi başardı. Klein’in geliştirdiği ve 1960’larda İngiltere’den Amerika’ya getirilen nesne ilişkileri kuramınesne ilişkileri kuramı ile psikanalizde önemli bir değişiklik daha gerçekleştirilmiş oldu. Bu kuramKuram, bebek ile annesi arasında biçimlenen yoğun duygusalduygusal ilişki üzerine odaklanmıştı. Ancak, Klein, anne-bebek bağını cinselcinsel terimlerden çok, toplumsal-bilişsel terimlerle açıklıyordu. Bu ilişkiyi, bebekleri doğrudan gözlemleyerek belirlemişti. Klasik psikanalizde ise yetişkinyetişkin hastalardan, ilk çocuklukçocukluk deneyimlerini anımsamaları ve onları yeniden yapılandırmaları isteniyordu. Klein’in, bir analizci olan kızı ile arası sürekli bozulmuştu. Kızı, Klein’iI aşırıaşırı müdahaleci olarak suçluyordu. Erkek kardeşinin bir dağa tırmanırken ölmesini, gerçekte annesiyle arasındaki zayıf ilişki nedeniyle gerçekleştirdiği bir intiharintihar olarak değerlendiriyordu. Başlangıçta Freud’dan; daha sonra da özellikle kendisini psikanalize (ruhruh çözümlemeye) razı eden Abraham’dan oldukça etkilendi. Buna karşın, çocuk psikolojisiÇocuk Psikolojisi ve analizi konusunda, Ortodoks olmamakla birlikte, daha radikalRadikal görüşler ortaya attı. Örneğin, aralarında Anna FreudAnna Freud’un da bulunduğu Ortodoks Freudçuların tersine, nesne ilişkilerinin ve iç ruhsalruhsal yapıların doğuştan beri bulunduğunu savundu. Ayrıca üstbenliğin çok küçük yaşta kısmikısmi nesne ilişkilerinesne ilişkileri arasındaki çatışmaçatışma ile oluşmaya başladığını; dolayısıyla üstbenliğin, Oedipus karmaşasından önce ortaya çıktığını ve suçluluksuçluluk duyguları yarattığını; çocuklara ilkeilke olarak psikanalizpsikanaliz uygulanabileceğini; Ortodoksların tersine, çocukçocuk analizinin olasılığını savundu. Klein’in yayımlanmış birçok makalesi ve dört ciltlik bir dizi biçiminde yayımlanan kitapları bulunuyor. Bkz. ABRAHAM, Karl; benlik psikanalistleri; benlik psikolojisi; FREUD, Anna; iyi memememe, kötüKötü memememe; nesne ilişkileri; oyunla tedavitedavi; paranoid-şizoidşizoid konum; yansıtmalı özdeşimözdeşim.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol