KRETSCHMER, Ernest


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
(1888-1964) Alman nörolog ve psikolojipsikoloji uzmanı. Kretschmer, Wüstenrot’ta bir papazın oğlu olarak dünyaya geldi; Tübingen’de öldü. Münih Üniversitesi’nde tıptıp öğrenimi gördü. 1914’te manik-depresif psikozun belirtileri konusunda doktora çalışması yaptı. II. Dünya Savaşı sırasında askere alındığında askeri hastanede bir nörolojinöroloji bölümü kurmakla görevlendirildi. Savaş boyunca özellikle histeriHisteri üzerinde çalıştı. 1918’de Tübingen Üniversitesi’ne girdi. 1921’de Bedenbeden Yapısı ve KarakterKarakter adlı ünlü yapıtında birbirinden farklı bedenbeden tipleriyle ruh hastalıklarıruh hastalıkları arasında bir bağ olduğunu belirten kuramını geliştirdi. 1923’te aynı üniversitede psikiyatriPsikiyatri ve nörolojinöroloji doçenti oldu. 1926-1946 yılları arasında Malburg Üniversitesi’nde çalıştı. 1946’da döndüğü Tübüng,en Üniversitesi’nde 1959’a dek nörolojinöroloji kliniğinin yöneticiliğini yaptı. Bu yıllarda, fizyolojik gelişimgelişim ve ruh hastalıklarıruh hastalıkları üzerinde ayrıntılı çalışmalar gerçekleştirdi. Aynı dönemde, gelişimgelişim çağındakilerde rastlanan ruh hastalıklarıruh hastalıkları üzerinde de durdu; yeni hipnozHipnoz ve onun tedavitedavi yöntemlerini geliştirmeye çalıştı. Kretschmer, geliştirdiği tiptip kuramında, insan bedeninin biçimselbiçimsel yapısını temel aldı. Ruh hastalıklarıruh hastalıkları ile normallik arasındaki ayrımın nicel olduğu varsayımından yola çıkarak üç ana huyhuy ve bedenbeden tipini belirledi. Ona göre şizotimik (içe kapanık) huyhuy, leptozomastenik bedenbeden tipine denk düşüyor. Bu tipin kasları iyi gelişmemiştir. Omuzları dar, kolları ve gövdesi incedir. Siklotimik (canlılık ve durgunluk, çoşkunluk ve çöküntüçöküntü arasında gidip gelen, ruh durumuruh durumu birden değişen) huyhuy, piknik bedenbeden tipine denk düşüyor. Bu tipin boyu kısa, gövdesi kalın ve geniş, derisi yumuşak ve az kıllıdır. Gövdesi ve organları arasında dengedenge bulunan; kemik ve kas yapısı iyi gelişmiş olan atletik tiptipatletik tiptip ise yapışkan (viscous) huylu; ağırkanlıağırkanlı ve sıkılgandır. Bu bağlantılar, farklı bedenbeden yapılı kişilerde farklı ruhruh hastalıklarının görülmesine yol açıyor. Leptozomasteniklerde şizofrenişizofreni; pikniklerde manik depresif psikoz; atletiklerde ise sarasara daha yaygın olarak görülüyor. Kretschmer’in bedenbeden tipleriyle ruh hastalıklarıruh hastalıkları arasında kurduğu bağlantılar bugün, kimi psikiyatriPsikiyatri çevrelerinde kabul görse de normalnormal kişilikler açısından henüz geçerlikgeçerlik kazanmamıştır. Başlıca yapıtları: Körperbau und Charactercharacter (1921) (Bedenbeden Yapısı ve KarakterKarakter), Hysterie, Reflex undİnstinkt (1948) (İsteri, refleks, İçgüdü). Bkz. Kretschmer’in bedensel yapıyapı sınıflamasıbedensel yapıyapı sınıflaması; tipoloji.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol