Kretschmer’in bedensel yapı sınıflaması


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Kretschmer atletik, dalımsı (astenik) ve kütbeden (piknik) olmak üzere üç tipin yanı sıra bir de biçimsiz tiptipbiçimsiz tiptip belirlemiştir. 1. Atletik Tiptipatletik tiptip (atletic typetype). Bu, geniş omuzlu, kalın boyunlu, iri kaslı, karınsız, kalın kemikli ve iri bedenbeden yapılı tiptir. Dayanıklı olan bu tiplerin spordan hoşlandıkları, sürprizli yaşamı sevdikleri ve paranoidParanoid eğilimli oldukları varsayılıyor. 2. Dalımsı Tiptipdalımsı tiptip (asthenic typetype); astenik tiptipastenik tiptip. Bu tiptip, dar omuzlu, dar gövdeli, basık göğüslü, uzun kol ve bacaklı, orta ile ortadan biraz uzunca boylu, narin, dikine oturtulmuş dikdörtgen benzeri bedenbeden yapılı; bağnaz, soğukkanlı, soyutSoyut zekâlı, derin düşünceli, iyi inceleyici, sebatlı, içedönük, şizofrenik eğilimli bir tiptir. 3. Küt Beden Tipibeden tipi (picnic typetype); piknik tiptip. Bu tiptip, karın boşluğu geniş, deri altı yağları kalın, belsiz, kafası omuzlarına gömülü, küçük el ve ayaklı, bedeni az kıllı, yuvarlağa yakın bedenbeden yapılıdır. Kretschmer’e göre bu tiptip, açık kalpli, duyguları ateşli ve değişkendeğişken, pratikpratik zekâlı, toplumsal konulara ilgisi güçlü, canlı, nükteci, insancıl huylu, manik-depresif psikoza eğilimli kişilikkişilik özelliklerine sahiptir. 4. Biçimsiz Tiptipbiçimsiz tiptip (displastic typetype); displastik tiptipdisplastik tiptip.Kretschmer, bedenbeden yapılarına göre belirlediği üç ana tipten birine girmeyen tipleri de böyle adlandırmıştır. Bkz. KRETSCHMER, Ernest; Sheldon’un bedensel yapıyapı sınıflamasıbedensel yapıyapı sınıflaması.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol