laik okul


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Öğretimöğretim programında dindin dersine yer verilmeyen, çalışmalarında çocukçocuk velilerinin dindin ve mezhepmezhep ayrılıklarından kaynaklanan etkenlerin etkisi altında kalmayan okulokul. İnsanlığın lail okula kavuşması için 1789 Fransız Devrimi’nden bu yana savaşım veriliyor. Eğitimcieğitimci Jules Ferry, F. Buisson, bu savaşımın büyük kahramanlarındandır. Okulun laik bir eğitimeğitim kurumu durumuna getirilmesi birkaç biçimde gerçekleşebilmiştir: (1) Okulların öğretimöğretim programlarında dindin dersine yer vermeyerek; (2) Çocuklarına laik öğretimöğretim uygulanmasını isteyen velilerin isteklerine uygun laik okullar açılarak; (3) Dindin dersine girmek istemeyen çocukları bu derslerde serbest bırakarak. Anayasamızda laikliklaiklik ilkesi yer almış olmasına karşın bizde laik okulokullaik okulokul düşüncesini savunan aydınaydın ya da eğitimcieğitimci çıkmamıştır. Bkz. laik eğitimeğitim; laiklik.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol