manipülasyon


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Deneysel çalışmalarda bağımsız değişkene, denetimli olarak farklı nicel ya da nitel değerler verme; değişilme, değişilmeme (çekip çevirmeçekip çevirme, kurcalana), güdümlemegüdümleme, yönlendirmeyönlendirme. Yeterli denetimdenetim teknikleri kullanılarak, bağımsız değişkenin manipüle edilişi, bağımlı değişkendeğişkenbağımlı değişkendeğişken üzerinde açıkça değişime yol açıyor ve bağımlı değişkendeki değişime, bağımsız değişkenin manipüle edilmesinin yol açtığı ortaya çıkarılarak, nedenneden-sonuç ilişkisinin kurulması sağlanmış oluyor. Bir ilacın, örneğin LSDLSD miktarının sanrısanrı görmeye etkisi inceleniyorsa, ilacı 0 mgr, 10 mgr, 20 mgr gibi belirli dozda verme, bağımsız değişkene LSDLSD miktarını manipüle etmemanipüle etme (nicel değerler verme) olayıdır. LSDLSD’nin veriliş biçiminin (nitel değerlerin) sanrıya etkisi incelenmek istendiğinde ise, manipüle olayı, LSDLSD’nin veriliş biçiminin, örneğin, kas içinden, damardan verilişinin denetimli olarak ayarlanmasıdır (nitel değerler vermedir). Bkz. psikomotor beceriler.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol