meslek eğitimi


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Bir mesleği yürütmek için gerekli olan bilgibilgi, beceribeceri ve değerdeğer duygularını, o mesleğe hazırlanan öğrencilere kazandıran eğitimeğitim. Okula devam etmenin temel amaçlarından birinin de girilmek istenen meslekmeslek için gerekli ve yararlı bilgiler kazanmak olduğu düşüncesi, Pestalozzi’ye dek uzanıyor. Bu kanıkanı, 19. yüzyılda dünyanın hemen her yanına yayılmaya başladı ve eğitimin amacıeğitimin amacı genişledi. Çocuğun ileride gireceği mesleğin gereklerine göre yetiştirilmesi gerektiği bilinci oluştu. İnsan eğitimiyle ilgili çalışmalarda bireyin, gireceği mesleğe ısındırılması gerekiyor. Genel eğitimeğitim, yalnızca çok yönlü kuramsal bilgilerle edinilemiyor. İnsan, sağlam ve temelli bir genel eğitimi, meslekmeslek yaşamının günlük istekistek ve gerekleri ile ilişki kurarak edinebiliyor. Genel eğitimeğitim, mesleklerle ilgili günlük küçük işler aracılığı ile gerçekleşiyor, anlamanlam ve değerdeğer kazanıyor. Bunun gibi, genel bilgibilgi aracılığı ile de meslek eğitimimeslek eğitimi güçlenip soylulaşıyor. Pestalozzi’nin vurguladığı gerçeğin yaşama geçirilmesi için yüzyıldan fazla zamanzaman boyunca emekemek harcanıyor. Ne ki eğitimi yalnızca bilgibilgi aracılığı ile sağlamayı amaçlayan anlayışanlayış, zihinlerden hâlâ tümüyle sökülüp atılamamıştır. Eğitimi gelenekselgeleneksel kalıntılardan kurtararak çağdaşçağdaş niteliklerine kavuşturmak, son çözümlemeçözümleme günümüz eğitimcieğitimci ve öğretmenlerine düşen önemli görevlerden biri konumundadır. Bkz. meslek; meslek bilgisi.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol