mesleksel gelişim evreleri


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Sırasıyla; büyümebüyüme, araştırmaaraştırma, yerleşme, koruma ve sürdürme ile emeklilik olarak beş evrede gerçekleşen süreçte yer alanalan aşamalar; mesleki gelişim dönemlerigelişim dönemlerimesleki gelişim dönemlerigelişim dönemleri. Bu evreler, evrenselevrensel niteliknitelik taşımakla birlikte, toplumlara ve kültürlere göre farklılıklar da gösteriyor. (1) Büyümebüyüme Evresi: Doğuştan 14 yaşına dek süren dönemdönem, büyümebüyüme evresidir. Bu evrede bireyde açık ve kesin bir mesleksel eğilimeğilim görülmüyor; özellikle benlik gelişimibenlik gelişimi hızla sürüyor. Bireybirey, birtakım meslekmeslek düşlemleri oluşturuyor. Bu evrenin sonuna doğru, bireyde yetenek ve ilgiler önem kazanmaya; bunlar doğrultusunda mesleksel eğilimler belirmeye başlıyor. Belirli konulara ve alanlara yönelik yetenek belirtileri ortaya çıkıyor. (2) Araştırmaaraştırma Evresi: Bu evreevre 15-24 yaşları arasını kapsıyor. Kişi, bu dönemin başlarında geçici mesleksel eğilimler gösterirken, izleyen yıllarda, oluşturduğu meslekmeslek tasarımını gerçekle karşılaştırarak denetliyor ve bu tasarımını gerçekleştirme çabası gösteriyor. Kişiye bu çabaları sırasında meslekmeslek yaşamındaki olası rolünü ve olanaklarını gözden geçirme; bu rolü gerçekgerçek ya da gerçeğe yakın durumlarda deneme fırsatı verildiğinde, gerekli yorumları ve değişiklikleri yapma olanağı tanındığında kişi, kendine uygun bir mesleği seçebiliyor. (3) Yerleşme Evresi: 25-44 yaşları arasında, kişi, gerekli araştırmaları tamamlayıp, hazırlandığı mesleğe yerleşiyor ve meslekte kendini geliştirme çabasına girişiyor. Kendini geliştirmeyi ihmal etmeyen bir kişi, bu evrenin sonlarında, meslekmeslek gelişiminin doruğuna tırmanıyor. (4) Koruma ve Sürdürme Evresi: Meslekmeslek yaşamının 45-64 yaşları arasını kapsayan bu evrede mesleğe yerleşme ve meslekte kendini geliştirme çabasını bilinçli bir biçimde göstermiş, deneyimlerini sürekli olarak çoğaltmış olan kişiler, doruğa ulaştırmış oldukları verimliliklerini koruyor ve sürdürüyorlar. (5) Emeklilik Evresi: 65 yaş ve sonrası ise emeklilik evresidir. Etkin mesleksel uğraş, bu evrenin başında son buluyor. Bu evreevre, dinlenme yıllarınu kapsıyor. Kişi, artık, günlerini kendi isteğine göre değerlendirebilme olanağına sahip oluyor. Emekli kişi bu dönemi, mesleğine ilişkin ya da özelözel ilgiilgi alanına giren konularla uğraşarak geçirebiliyor. Birçok kişi bu evrede, meslekmeslek yaşamı boyunca edindiği birikimleri verime, ürüne dönüştürmedönüştürme çabasını sürdürüyor. mesleksel sağaltımsağaltım Bkz. mesleksel tedavitedavi.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol