MESMER, Franz Anton


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
(1734-1815) MesmercilikMesmercilik diye anılan tedavitedavi yöntemlerini geliştirip ruhsalruhsal tedavide hipnozHipnoz uygulamalarının öncüsü olan Avusturyalı hekim. Mesmer, o zamanzaman İsviçre sınırları içinde olan Weil (bugünkü Fac) yakınındaki Iznang köyünde doğdu. Meersburg’da öldü. Üç ayrı yüksek öğrenimöğrenim denemesinden sonra Viyana Üniversitesi tıptıp Fakültesinde kararKarar kıldı. 1766’da doktorasını tamamlayarak aynı üniversitede çalışmaya başladı. Zengin bir dulla evlendi ve Viyana’nın seçkinseçkin çevrelerinde adını duyurdu. Para sıkıntısı çekmeden araştırmalarını sürdürdü ve hızla artan hastalarına kendi geliştirdiği manyetizmayla tedavitedavi yöntemlerini uyguladı. Ancak, bir süre sonra meslektaşlarınca büyücülük yapmakla suçlanınca 1778 başlarında Viyana’dan ayrılarak Paris’e yerleşti. Birkaç yıl içinde Mesmer’in yöntemleri yaygın bir tedavitedavi yöntemine, hatta giderek gizli bir Mason örgütüne dönüştü. Bunun üzerine MesmercilikMesmercilik, üniversiteli bilimbilim adamları ile gelenekselgeleneksel tıptıp hekimleri arasında ve sarayda terdirginlik yaratmaya başladı. 1784’te hükümetin isteği üzerine aralarında Lavoisier, Benjamin Franklin gibi ünlü bilimbilim adamlarının da bulunduğu bir kurul, Mesmer’in yöntemlerini inceledi ve bunların bilimbilim dışı olduğu sonucuna vardı. Ardından Fransız Devrimi’nin başlaması üzerine, Mesmer, Fransa’dan ayrıldı. Birkaç Avrupa ülkesini dolaştıktan sonra İsviçre’ye döndü ve yaşamını, hekimlikten ve tartışmalardan uzak olarak orada sürdürdü. MesmercilikMesmercilik, insan vücudunun bir mıknatıs gibi manyetik akım depoladığı ve insanın bu görünmez akışkanı, dokunduğu kişilere iletebileceği inancına dayanıyordu. Astrolojiyle de ilgilenen Mesmer, kozmik güçlerin, özellikle gezegenlerin, çekim etkisini yalnızca evrende değil, insan üzerinde de gösterdiğine inandığı için, bunu hastaların tedavisinde kullanmayı düşündü. Ona göre, bu güçler, insan vücudundaki sıvı dengesini etkileyerek kişinin sağlıklı ya da hastalıklı olmasına yol açıyordu. Öyleyse hastanın vücudundaki bu görünmez akışkanı denetimdenetim altına almak gerekirdi. Mesmer, başlangıçta bu işte mıknatıstan yararlanırken, bir süre sonra, dokunduğu her şeyin mıknatıslandığına ve sağlık veren akışkanın kendi vücudunda var olduğuna inanmaya başladı. Hayvansal manyetizma diye adlandırdığı bu etkietki, kendi parmaklarından hastanın vücuduna akıyor ve akışkanın odaklandığı yerleri etkileyerek sıvı dengesini sağlıyordu. Meslektaşlarınca şarlatanlıkla suçlanmış olsa da özellikle hekim ile hastaHasta arasındaki ilişkiye verdiği önemle ruhruh hastalıklarının tedavisinde yeni bir uygulamayı başlatan kişi oldu. Sonraki yıllarda İngiliz cerrah James Braid’in öncülüğünde Charcot ve Freud’un da kullandığı hipnoz yöntemlerihipnoz yöntemleri, ruhruh hastalıklarının analizanaliz ve tedavitedavi yöntemleri arasına girmiş oldu. Başlıca yapıtları: Dissertatio physicomedica de planetaruminfluxu (1766) (Gezegenlerin Etkisinin Fiziki ve Tıbbi Yorumu), Mémoire sur la découverte du magnétisme animal (1779) (Hayvansal Manyetizmanın Keşfine İlişkin İnceleme).

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol