mimik spazmı


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Göz ya da yüz kaslarında yinelenen seğirmeler. Bu tür seyirmeler, boyunda, omuzlarda da görülebiliyor. Çocuklarda, özellikle aşırı etkinliketkinlik ve dikkatdikkat eksikliğiaşırı etkinliketkinlik ve dikkatdikkat eksikliği bulunanlarda bu bozukluk yaygın olarak görülüyor. Nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, stresle ilişkili olabileceği düşünülüyor. Tiklerin çoğu tedavitedavi gerektirmiyor; gerekli eğitimle kendiliğinden geçiyor.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol