Minnesota çok yönlü kişilik envanteri


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
) Hathaway ve Mc Kinley’in geliştirdiği; ABD’de yaygın olarak kullanılan ve Türkçeye de uyarlanıp standartlaştırılmış olan kişilik envanterikişilik envanteri. MMPI, normalnormal deneklerin yanıtları ile anormal bireylerin yanıtlarının karşılaştırılması sonucunda 10 alt testtest ile 3 geçerlikgeçerlik alt testinden oluşturulmuştur. 10 alt testtest, hipokandri, depresyondepresyon, isteriisteri, psikopatik sapmaSapma, erkeklik-dişilikerkeklik-dişilik, paranoya, psikasteniPsikasteni, şizofrenişizofreni, hipomani ve toplumsal içedönüklükiçedönüklük niteliklerini ölçüyor. Geçerlikgeçerlik alt testleri ise L, F ve K adlarıyla biliniyor. Geçerlikgeçerlik alt testleri, savunucu tutumu, kendini olduğundan iyi ya da kötüKötü gösterme eğilimlerini ölçüyor. MMPI, hastanede yatan hastalar üzerinde yapılan çalışmalarla standartlaştırılmış olduğu için, daha çok, psikiyatriPsikiyatri alanına giren hastaların tanısında kullanılıyor. Anormal (bozuk) davranışdavranış eğilimlerini oldukça iyi ölçüyor. Bu nedenle Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterikişilik envanteriMinnesota çok yönlü kişilik envanterikişilik envanteri, danışmada ve deneysel çalışmalar için belli kişilikkişilik özellikleri bakımından yüksek ve düşük olan deneklerin seçiminde yararlı oluyor. Uygulamada alt testtest puanları, standartStandart t puanlarına çevrildikten sonra, her alt testten elde edilen puanlar bir çizgi ile birleştirilerek bir profil elde ediliyor. Sonucun yorumu, bu profilin dağılımına, eğimine ve yüksekliğine bakılarak yapılıyor. Alt testler, puanlarına göre tek tek yorumlanamıyor. Örneğin, şizofrenişizofreni alt testinden yüksek puanPuan almış olan birinin, şizofren olduğu yargısına varılamıyor. Bu testlerde, bu puanın, öteki alt testtest puanları içindeki göreceli yeri de önem taşıyor. 18 yaş ve bu yaşın üstündeki kişilere uygulanan ve özgün yapısıyla 550 soruyu içeren bu testtest, çok çeşitli alanlarda uygulanıyor. Örneğin, klinikKlinik görevliler, bu testten, ruhsalruhsal sorunları belirlemede yararlanırken, psikologlar, kamu güvenliği alanında çalışanların kişiliklerinin işe uygunlukuygunluk derecesini belirlemede; araştırmacılar, temel kişilikkişilik parametrelerini belirlemede yararlanıyorlar. Eleştiriler ve güncelleme gereksinimi karşısında gözden geçirilen testin soruları, 567’ye ulaştırılmıştır. Yenileştirilen bu testtest, 15 kadar ayrı ölçeği içeriyor. mistisizmMistisizm Bkz. gizemcilik.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol