Mısırlılarda eğitim


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Mısırlılar, Nil nehri sayesinde insanlık tarihinin en eski dönemlerinde güçlü bir uygarlıkuygarlık yaratmışlardır. Herotot’a göre Mısır, Nil nehrinin bir armağanıdır. Mısırlıların astronomi, geometri alanlarında ilerlemiş olmalarının başlıca nedeni olarak her yıl taşan ve çevresindeki tarlaların sınırlarını karıştıran; ancak, bununla Mısır’a bolluk da getiren Nil nehri gösteriliyor. Çünkü Nil, Mısır halkını mevsimleri izlemeye, toprakların ölçülmesine (geometriye) ilişkin bilgileri öğrenmeye zorlamıştır. Böyle de olsa Mısır’da her türlü bilgiye sahip olanlar ve eğitimin birinci derecede temsilcileri, rahiplerdi. Tüm bilgilerin özü, kutsal kitaplarda yazılıydı. Bunları ellerinde tutan ve büyük tapınakların çevresinde toplanan rahipler, bir sınıfsınıf oluşturmuştu. Bunlar, doğaldoğal olarak, varlıklarını sürdürebilmek, bilgilerini kuşaktan kuşağa aktarmak için sınıflarını örgütleyip yetiştirme yolunu izliyorlardı. Rahiplerin yönettiği okullar vardı. Savaşlarda önderlikönderlik yapacak kişileri yetiştirmek amacıyla bir de özelözel akademiakademi kurulmuştu. OkumaOkuma yazma, iki bin yıl boyunca, rahip okullarında eğitilen memurlarla yazıcıların tekelinde kaldı. Eski Mısırlılar, papyrus adlı ağaççıktan kâğıt yapmayı başarmış ve hiyeroglif denilen yazıyı bulmuşlardı. Bu yazı, şekillerden oluşuyordu. Zamanla değişmekle birlikte bu yazı, dekoratif karakterini korudu. Mısırlılarda yazı yazma yaygındı. Büyük tapınak okullarında yetiştirilen ve yazıcı denilen bilgili kimseler, yurdun her yanına dağılıp hizmet veriyorlardı. Ramses zamanında bu kurumlara prensler de alınmaya başlamıştı. Ramses’in oğlu Seti döneminde tapınak okulları çok gelişti. Rahipler, memurlar, doktorlar, kadastrocular ve yazıcılar yetiştirildi. Kurumun ilköğretimilköğretim ayağında yüzlerce çocukçocuk okuyordu. Eski Mısır’da aileaile eğitimine de önem veriliyordu. Mısırlı kadın, bir yandan iyi bir ev kadını olmaya çalışıyor; bir yandan da çocuklarının eğitimi ile uğraşıyordu. Kadınlar, hem erkeklerden hem de çocuklardan saygısaygı görüyorlardı. Aileaile eğitimini okulokul eğitimi izliyordu. Okullar genelde ilkokul ve yüksek dereceli okulokul olarak iki grupta toplanıyordu. Bu okullarda okumaOkuma yazmanın yanı sıra pratikpratik işlere, cimnastiğe, zamanın bilimlerine, dindin ve ahlakahlak eğitimine yer veriliyordu. Bu ülkenin yüksek okulları, eski Yunanlılara örnek oldu. İ. Ö. 7. yüzyılda birçok Yunanlı, Mısır’a gelerek bu okullardan yararlandı. Yunan düşünürleri, Mısırlıların geliştirdiği aritmetik, geometri ve astronomiden esinlendi. Bu anlamda Mısırlılar, Batılıların hocası oldu. Bkz. eğitim tarihi.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol