MURRAY, Henry Alexandre


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
(1893-1988) Geliştirdiği kişilikkişilik tanımlama testleri ile tanınan ABD’li psikologpsikolog. Murray, New York’ta doğdu. Columbia Üniversitesi’nde tıptıp öğrenimi yaptı. Harvard Üniversitesi’nde iki yıl fizyolojiFizyoloji dersleri verdi. İki yıl Columbia Presbiteryen Hastanesi’nde cerrahi asistanı olarak çalıştı. İki yıl New York’ta, Rockefeller Tıptıp Araştırmaları Enstitüsü’nde embriyolojiembriyoloji araştırmaları yaptı. 1927’de İngiltere’de Camridge Üniversitesi’nde biyokimya konusunda doktora yaptı. O yıllarda Jung’un yapıtlarından etkilenerek tüm ilgisini psikolojiye yöneltti. ABD’ye dönüşünde, akademik eğitimeğitimakademik eğitimeğitim görmemiş olmasına karşın, Harvard Üniversitesinde psikolojipsikoloji dersleri vermeye başladı. 1928’de, kurmuş olduğu Harvard Psikolojipsikoloji Kliniği yöneticiliğine getirildi. 1943’te orduda görev aldı. 1947’de yine Harvard’a döndü. İki yıl sonra klinik psikolojisiKlinik Psikolojisi profesörü oldu. 1962’de emekli olduktan sonra çeşitli kitaplar yayımladı. Murray, kişilikkişilik kuramı ve kişilikkişilik tanısına yaptığı katkılarla psikolojide önemli bir yer edindi. Kişiliğin soruşturulmasında birbirinden farklı yöntemler, özellikle belirli durumlar karşısında kişinin verdiği tepkilerin yorumlanmasını temel alanalan yansıtıcı testler geliştirdi. Kısa adı TATtat olan Tematik Değerlendirmedeğerlendirme TestiTematik değerlendirmedeğerlendirme testi (Konusal Algılamaalgılama Testi) ile ünlendi. Bu testtest, Rorschhach yöntemiyle birlikte, uygulamada en çok kullanılan kişilikkişilik tanısı yöntemidir. Sözsöz konusu testte, resim üzerine oluşturulacak imgesel öykülerin, bireyin kişiliğini anlatacak çeşitli yorumlara açık resimlerin bulunduğu 30 küçük kart kullanılıyor. Deneklerden, bu kartlardaki resimlerde olup bitenlerle ilgili öyküler uydurmaları isteniyor. Bu öyküler, belirlenmiş olan ölçütlere göre değerlendirilerek deneğin kişilik yapısıkişilik yapısı ortaya çıkarılıyor. Murray, en çok etkietki yaratan Kişilikkişilik Araştırmaları adlı kitabında gereksinimgereksinim kavramını inceledi. Her bireyde var olan yirmi temel psikolojikpsikolojik gereksinimi belirledi. Bireybirey davranışlarının dinamiklerini oluşturduğunu ve göreli sıralanma farklılıklarına göre kişiliklerini kurduğunu belirttiği bu temel gereksinimlerin başlıcaları; kendini alçaltma, başarma, önder olma gereksinimleridir. Murray, gereksinimlerin yanı sıra bir de bireyin kişiliğini oluşturan zorlayıcılardan sözsöz etmiştir. Ona göre gereksinimgereksinim, davranışın güdüsel köklerini ortaya koyan bir düzenleyicidir. Zorlayıcı davranışı belirleyen ya da etkisi altında tutan ise çevredir. Murray’ın, Freud ve Jung’un psikanalitikPsikanalitik görüşlerinden etkilendiği; Whitehead’in felsefesinde uygun mantıksal modeli bulduğu bilinir. O, bilimselbilimsel yaşamı süresince hep çok sayıda öznenin ya da grupların değil; az sayıda bireysel olayın ayrıntılı olarak incelenmesini temel alanalan davranışdavranış araştırmalarını savunmuştur. Başlıca yapıtları: Explorations in Personalitypersonality (1938) (Kişilikkişilik Araştırmaları), Thematic Apperceptionapperception Testtest Manuel (1943) (Tematik Değerlendirmedeğerlendirme TestiTematik değerlendirmedeğerlendirme testi Kılavuzu).

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol