müşteri


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Tedavitedavi gören ya da danışmanlıkdanışmanlık hizmeti alanalan kişi; danışandanışan. Psikoterapist Psikoterapist (ruh sağaltımcıruh sağaltımcı) ve psikiyatristler (ruhruh hekimleri), genellikle hastaHasta terimini kullanıyorlar. Hümanist yaklaşımcılar ise “hastaHasta” terimini aşağılayıcı, damgalayıcı buluyorlar. Tedavitedavi gören, şu ya da bu konuda yardım arayan insanların, bir tür hizmet satın almaları nedeniyle onlar için müşterimüşteri terimini kullanmayı yeğliyorlar. İlk bakışta insancıl görünen bu yaklaşımyaklaşım, gerçekte tedaviyi piyasa koşullarına göre pazarlanan bir mala; hastayı da bu malı satın alabilecek bir müşterimüşteri ye dönüştürmekte olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir. Ancak, bunun hastayı rahatlatan; onun kendini normalnormal duyumsamasını sağlayan bir yanı olduğu da unutulmamalıdır. Bu terimin Türkçe karşılığı olarak danışandanışan; “Terapistterapist” karşılığı olarak da danışmandanışman gibi oldukça anlamlı birer Türkçe terimterim önerilmiş ve bu terimler işlerlik kazanmıştır. Bkz. danışan odaklı tedavitedavi.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol