müzikle tedavi


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Müzikal seslerin ve ezgilerin fizyolojik ve ruhsalruhsal etkilerinin çeşitli ruhsalruhsal bozukluklara belli yöntemlerle uygulanarak gerçekleştirilen tedavitedavi biçimi. Müzikle tedaviden, bedenselBedensel ve ruhsalruhsal sorunu olan çocukçocuk ve yetişkinlerin ruhsalruhsal bozukluk durumlarını gidermede tıpsal tedavinin yanı sıra yardımcı bir öğe olarak yararlanılıyor. Toplumsal ilişkiler geliştirmde, özgüvenÖzgüven kazandırmada, bedenselBedensel sorunları giderici alıştırmalar yapmada da etkenetken oluyor. Müzikle tedavinin geçmişi, Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa’da tarihin derinliklerine uzanıyor. İlkel insanlar, hastalıklarla kötüKötü ruhların nedenneden olduğuna inanıyor ve bu varlıkları büyücülerin, hekimlerin, Şamanların yardımıyla düzenledikleri tedavitedavi törenlerinden yararlanarak denetimdenetim altına alıyorlardı. Bu törenlerin vazgeçilmez ögeleri müzik, dansdans ve ritimdi. Bu gelenekgelenek, kimi ilkelilkel kabilelerde bugün de yaşatılıyor. Araştırmalar, müziğin insan ruhu üzerinde yatıştırıcı bir etkisinin bulunduğunu ortaya koymuştur. Müzik eşliğindeki dansla tedavinin hemen bütün Türk toplumlarında da uygulandığı biliniyor. Uygur Türklerinin müzik örnekleri, günümüzden 6000-8000 yıl öncesine dayanıyor. Orta Asya döneminde kopuz ya da saz, iyi ruhları çağırıp kötüKötü ruhları kovmada önemli bir çalgı olarak kullanılmıştır. Altay Türklerinde de Davul, Şamanlarca hastaHasta tedavisinde ve dinsel törenlerde kullanılan önemli bir araçtı. ŞamanŞaman, kendine özgü tekniği ile ruhu bedenden ayırarak göklere yükselttiğini kişilere duyumsatıyor; böylece, insanı bu kendinden geçirme (transtrans) ustalığını sergilemiş oluyordu. Davul çalarak ruhları buyruğu altına alıyor; ölülerle, şeytanlarla, cinlerle, perilerle iletişimiletişim kurarak hastaları iyileştiriyordu. Türklerde önemli ilk müzikle tedavitedavimüzikle tedavitedavi çalışmaları, Selçuklu ve Osmanlılarda şifahanelerde uymaya başladı. Şam’daki Nureddin Hastanesi, İstanbul’daki Fatih Darüşşifası, Edirne’deki Edirne Darüşşifası, bunların en önemlileridir. Buralarda tıpsal tedavinin yanı sıra, özellikle ruhruh hastalarının müzikle tedavisi de başlatıldı. Bugüne dek yapılan birçok araştırmaaraştırma, duyguduygu ve düşünceleri belli bir düzendüzen ve estetikestetik anlayışanlayış içinde dile getiren müziğin, çocukçocuk ve yetişkinyetişkin insan üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu ortaya koymuştur. Müzik, bu özelliği ile çeşitli hastalıkların tedavitedavi sürecini de olumlu etkiliyor. Müzikle tedavitedavimüzikle tedavitedavi, en çok kullanılan bir sanatsal tedavitedavi yöntemi oldu. Bugün bu tedavitedavi, toplumsal ilişkilerin geliştirilmesini, kendine güveni, bedenselBedensel alıştırmaların etkililiğini, devinimlerim denetimine yoğunlaşmayı sağlamada, psikiyatriPsikiyatri alanında tedavitedavi programlarının bir öğesi durumuna gelmiştir. Bireylerin sağlıklı bir yaşamyaşam sürdürmeleri, uyumlu yaşamaları için müzikten çokça yararlanılmaya başlanmıştır. Konser dinlemedinleme, konser icra etme, müzik yaratma çalışmaları yapma ve müzikle dansdans etme, bu tedavitedavi yönteminin başlıcalarıdır. İlki edilginedilgin; öbürleri ise etkin tedavitedavietkin tedavitedavi biçimleridir. Dördüncüsü, müziğin ritmini bedenin devinimleriyle uyumlu ve dengeli biçimde bütünleştirerek gerçekleştirilen bir dışavurumdur. Müzik, koruyucu olarak da etkili oluyor. Kişiye ve bozukluğa uygun müziklerle örneğin stresStres giderilebiliyor; kaygıkaygı hafifletilebiliyor.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol