ortaöğretim


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. İlköğretim ile yüksek öğretimöğretimyüksek öğretimöğretim kurumları arasında yer alanalan genel okulları, teknikteknik ve meslekmeslek okullarını yönetme görev ve sorumluluğunu yüklenmiş olan örgün eğitimeğitimörgün eğitimeğitim kurumları. 2. İlköğretimden sonra öğrenimini sürdürmek isteyen gençleri ulusal eğitimeğitimulusal eğitimeğitim amaçlarına uygun olarak daha üst öğrenime, teknikteknik alanlara ve meslekmeslek alanlarına ya da yaşama hazırlamak için planlanan öğretimöğretim dönemi. Bkz. ilköğretim; yüksek öğretimöğretim.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol