oyuncak


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Çocuğun kendi kendine etkin duruma geçmesini sağlamak için yetişkinler ya da çocuklarca yapılan türlü araçlar. Bugün oyuncakçılık, önemli bir sanayi dalı durumuna gelmiştir. Çok basit oyuncaklardan, karmaşık makinelerle işleyenlere dek çok değişik türde, eğitsel olan ve eğitsel olmayan oyuncaklar üretiliyor. Çocukları harekete geçiren oyuncaklar, eğitimeğitim yönünden en değerli oyuncaklar olarak nitelendiriliyor. Her çocukçocuk, gücünün elverdiği oranda kendisi için gerekli oyuncakları ya da oyunoyun araçlarını elde etmeye ya da kendisi yapmaya çalışıyor. O nedenle çocukların yararlanacakları oyunoyun araçları, onun özellikle ilk çocuklukçocukluk çağındaki gelişimi açısından çok önemlidir. Çocuğu kişisel çalışmaya yöneltmeyen oyunoyun araçlarının eğitsel değeri çok düşüktür. Basit, ama çocuğun imgelemini çalıştıran, yaratıcıyaratıcı yeteneğini geliştirip güçlendiren oyunoyun araçları, her bakımdan değerli görülüyor. Bu temel düşünceye dayanan oyuncakoyuncak endüstrisi, hem eğitsel hem de sanatsal değerdeğer taşıyan oyunoyun araçları yaratarak piyasaya sürüyor. Yetişkinlerin oyunoyun aracı olarak görmediği Leğen, sepet, kum kovası, kürek, makas gibi birçok nesneyi çocuklar, hoşlanarak oyunoyun aracı olarak kullanıyorlar. Bunlar, çocukların, yetişkinlerce yapılan işleri, oyunoyun biçiminde taklittaklit etmelerine yaradığı gibi imgelemlerini de işletmelerini sağlıyor. Eğitimcilerin başlıca görevlerinden biri, çocuğu oyunoyun araçlarıyla beslemek ve doyasıya oyunoyun oynamasını sağlamaktır. Bkz. oyun.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol