oyunla tedavi


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Tedirgin çocukların içe atılmış isteklerini, bilinçdışıbilinçdışı korkukorku ve yılgılarını öğrenmek; özelözel biçimde hazırlanmış gereçlerle onların davranışdavranış bozukluklarını gidermek için başvurulan tanımatanıma tekniği; oyunoyun terapisi, oyunla tedavitedavioyunla tedavitedavi, oyunla sağaltımsağaltım. Oyunla tedavide çocukçocuk, özgürce oynayabileceği bir odaya konuluyor. Bu odada, bir evde bulunabilecek eşyalar, oyuncakoyuncak olarak yer alıyor. Çocukçocuk, verilen plana göre ya da özgürce oynarken, tedaviyi uygulyan kişi, çocuğu izliyor. Çocukçocuk, bu ortamda, içinde tuttuğu ya da bilinçdışından kaynaklanan kinlerini, kızgınlıklarını, korkularını oyuncaklara geçirerek yaşıyor. Gözlemcigözlemci, gerek duydukça, çocuğa sorular soruyor, yorumlar yapıyor ve gerektikçe aydınlatıcı bilgiler veriyor. Oyunla tedavitedavioyunla tedavitedavi, uzmanUzman kişilerce uygulanan tekniklerdendir. PsikanalitikPsikanalitik kuramın katkılarıyla geliştirilen oyunoyun tedavisinde oyunun, çocuğun ruhsalruhsal tedavisinde temel olduğu; oyunoyun sırasında yalnızca, onun anlattıklarını ona geri çevirerek, farkına varışın artırılabileceği görüşünden yola çıkılıyor. Bu uygulamada, bu alanda eğitimli, güdülemegüdüleme ve eşduyumu yüksek olan tedavitedavi uzmanı ile yardım alanalan kişi arasında güvenilir, gerçeğe dayalı bir ilişki kurulması temel ilkedir. Amaçamaç, hastanın kendini ortaya koymasına, kendini daha fazla fark etmesine ve kendine egemenegemen olmasına olanak sağlamaktır. Bkz. FREUD, Anna; psikoterapi yöntemyöntem ve teknikleri.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol